Krzysztof Szubert nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

W dniu 17 marca Prezes Rady Ministrów powołała pana Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji. Jednocześnie nowy sekretarz stanu będzie pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

17.03.2017 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, wolność w internecie
Krzysztof Szubert

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. ustanawiającym stanowisko Pełnomocnika do jego zadań należeć będą:

  1. analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
  2. opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego;
  3. opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających
  4. do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie;
  5. inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

Krzysztof Szubert

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalizacja w zakresie przemysłowych systemów informatycznych.

Polski przedsiębiorca od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Od roku 1998 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego oprogramowania.

Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, od maja 2016 Pełnomocnik Ministra ds. Współprtacy Międzynarodowej.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki, czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.

Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”.

Polecane aktualności