Trwają konsultacje zasad dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowych budowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych. Konsultacje trwają do 31 sierpnia br.  

16.03.2017 | sieci szerokopasmowe, telekomunikacja

Celem konsultacji jest wypracowanie rekomendacji w zakresie zasad dostępu do usług hurtowych sieci zrealizowanych w ramach drugiego konkursu I osi POPC.

Konsultacje obejmują:

  • projekt zasad dostępu do gospodarstw domowych,
  • projekt założeń zasad dostępu do jednostek oświatowych.

Warunki zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC będą określone w ofertach hurtowych opracowanych samodzielnie przez beneficjentów. Zgodnie z zasadami drugiego konkursu, operatorzy mają obowiązek uzyskać akceptację Prezesa UKE w zakresie swoich ofert hurtowych. Konsultowane dokumenty mają ułatwić beneficjentom przygotowanie własnych ofert i przyśpieszyć proces ich akceptacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Polecane aktualności